Organizing Issues
Vera Deshevykh
+7 (961) 601-99-10
vdeshevykh@sezlipetsk.ru
Become a Speaker
Anjur Chumashkaev
+7 (499) 753-31-61
ifsez@akitrf.ru
Become a Partner
Nikolay Shlyamin
+7 (901) 703-81-13
nshlyamin@akitrf.ru
Become a Media Partner
Olesya Makarova
+7 (984) 107-09-80
pr@akitrf.ru
Contact Details
ifsez@akitrf.ru
Place
SEZ Lipetsk
Russia, Lipetsk Region, Gryazi town, building 4 398010